Rozpočty, rozpočty staveb, rozpočet stavby, inženýring

Rozpočet stavby

Zpracujeme pro Vás rozpočet stavby, který slouží jako orientační podklad při rozhodování o investičním záměru, k účelům přesného stanovení celkové ceny stavby, pro výběr nejvhodnějšího zhotovitele, ale i k ocenění stavby pro získání hypotečního úvěru. Naše služby jsou určeny pro projekční kanceláře, stavební firmy a soukromé investory.

Rozpočty, rozpočty staveb, rozpočet stavby, inženýring

Inženýring

Zajistíme za Vás souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, která jsou povinnou přílohou žádosti o územní nebo stavební řízení. Inženýring zahrnuje veškerou předprojektovou a projektovou přípravu výstavby. Tato činnost dále zahrnuje koordinaci celého projektu, komunikaci s projektantem a úřady, projednání změn v projektu dle požadavků dotčených orgánů atp.


O nás

Při tvorbě našich rozpočtů využíváme software KROS 4 s aktuální cenovou soustavou ÚRS Praha. Naší prioritou je spokojenost klienta.

"Naší prioritou je spokojenost klienta. Tvorbou stavebního rozpočtu pro nás spolupráce nekončí."